Door Kees van Straten

Twee jaar geleden zijn onze jeugdschakers in miniportretten aan woord en in beeld geweest.
De hoogste tijd om te kijken hoe de huidige stand van zaken is. “Met wie zal ik beginnen”, vraag ik aan Erik. Die kijkt spiedend rond en zegt dan resoluut: “Boaz en Lútzen”.

Allebei schaken ze zo ongeveer een jaar en beiden doen Stap 2 bij de meesters Erik en Bram, maar eerst moet er een foto worden genomen. Japke, een kruising van een Stabij en een Labrador is meegekomen (waarschijnlijk gaat hij volgend jaar Stap 2 doen), en moet natuurlijk ook vereeuwigd worden.

Dat is niet zo eenvoudig, want Japke is een bewegelijke hond en lebbert liefdevol van links naar rechts. Van de 14 foto’s die ik maakte zijn er 3 een beetje gelukt. Wie Japke is moge duidelijk zijn. Links zit Boaz en rechts Lútzen. Boaz vindt schaken erg leuk omdat het geen geluksspel is. Hoewel hij gek is op Japke, is de wolf zijn lievelingsdier.

Lútzen (“Er moet wel een streepje op de u, hoor”) vindt het leukst van schaken ‘de regels’. “Wat voor regels bedoel je”? “Nou, dat een dame alles mag”. Geen wonder dat hij op de basisschool al een groep heeft overgeslagen. Geen wolf voor hem, maar een vos of een kat. Naast het schaken beoefenen ze nog andere sporten: Boaz is een fanatieke tennisser en Lútzen zwemt (diploma C). Japke wil het liefst worden losgelaten, want dan kan hij achter de konijnen en de kippen aan. Volgend jaar, ergens in de lente, dan slagen onze jonge schakers natuurlijk glansrijk voor Stap 2. Maar of Japke ooit zover komt, valt nog te bezien.