Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018

Migchiel de Jong opnieuw Fries Kampioen, Kramer Junior reikt bokaal uit

In de laatste ronde in de A-groep werd al vrij spoedig duidelijk dat Migchiel zijn titel zou prolongeren. De achtervolgers Erik Sparenberg en Selwin Keuning besloten voordat hun partij echt op gang gekomen was tot remise en Migchiel behandelde de hem door Jeroen Weggen voorgeschotelde opening zodanig dat elk verliesgevaar uitgesloten leek. Dus moest ook Jeroen zich snel tevreden stellen met remise, waardoor hij de met Erik en Selwin gedeelde tweede plaats veilig stelde. Zij drieën kunnen tevreden zijn over hun resultaat; Selwin en Erik boekten forse ratingwinst, waarbij Erik zelfs even op weg leek Migchiel te onttronen. Jeroen had een trage start, maar kwam in de tweede helft van het toernooi sterk op dreef. In de tweede ratinggroep ging na de voorlaatste ronde Maarten Etmans aan de leiding, maar hij werd door Jan Haniahard aangepakt. Net toen het einde voor Maarten heel nabij leek, ging Jan in de tijdnoodfase echter gruwelijk in de fout, waardoor Maarten zelfs nog won en daarmee de ratingprijs veilig stelde. Fokke Jonkman werd in deze ratinggroep tweede. De prijs in de derde ratinggroep werd een prooi voor Bart Lemstra, die een ijzersterk toernooi speelde en ongeslagen bleef (wel met twee byes in de ronden 2 en 3), een buitengewoon knappe prestatie. In de laatste ronde wist hij na taai verdedigen in een heel moeilijke stelling tegen Auke van der Heide toch nog de veilige remisehaven te bereiken. Als nummer 19 geplaatst wist hij in de totale rangschikking een met Jan Boersma en Maarten Etmans gedeelde vijfde plaats te bezetten. Tweede in de derde ratinggroep werd Tinus Fleur. In groep B maakten de beide leiders, Chris Draijer en Peter Brouwer, het elkaar niet moeilijk. Nog voordat de strijd kon ontbranden besloten de heren tot remise. Toen was het wachten op de afloop van de partij tussen Dennis Pieck en Wesley Bloemsma, die beiden nog langszij zouden kunnen komen. Het werd een dramatische partij, waarin Dennis een formidabel loperoffer op f7 bracht - waarschijnlijk de mooiste zet van het toernooi - , maar op de volgende zet vergat Wesley de genadeslag te geven. Opeens waren de rollen omgedraaid en kwam Dennis in een hopeloos eindspel terecht. Drie winnaars dus die de eerste prijs mochten delen. Peter de Jong kwam net een halfje tekort. Deze wist wel de prijs in de tweede ratinggroep in de wacht te slepen. Wiebe Oppenhuizen werd hierin tweede. Douwe Tjerkstra speelde een heel goed toernooi, maar kon wegens ontbreken in de laatste ronde niet in aanmerking komen voor een ratingprijs. De ratingprijs in de derde groep werd gewonnen door TrienkeWijmenga. Zij speelde veel sterker dan haar rating aangeeft. In de totale rangschikking eindigde zij zelfs op de gedeelde vijfde plaats. Ook de nummer twee in deze groep, Dylan Torensma, boekte grote ratingwinst, evenals broer Christian trouwens. De in groep A en B uitgeloofde schoonheidsprijzen werden beide gedeeld. In groep A waren Peter Koning (voor zijn overwinning op Arjen Pragt uit ronde 2) en Auke van der Heide (voor zijn zege tegen Amir Nicolai in ronde 4) de gelukkigen; in de B-groep waren dat Wiebe Oppenhuizen (in ronde 2 klopte hij Sven Broersma) en Dennis Pieck (voor het geweldige Lxf7!!) in zijn zo ongelukkig afgelopen partij met Wesley Bloemsma. Voor het begin van de ronde hadden Selwin Keuning en Dylan Torensma prijsjes uitgereikt gekregen voor hun overwinningen op resp. Jan Hania en Pieter Hania in ronde 6. Bij de prijsuitreiking na afloop overhandigde Haije Sleijfer, een achterkleinzoon van Haije Kramer, die samen met zijn vader Hayo het slot van de ronde bijwoonde, de gloednieuwe Haije Kramer bokaal aan Migchiel de Jong. Die behaalde zijn tiende Friese titel en is sinds 2014 onafgebroken titelhouder. Hij heeft nog even te gaan om Haije Kramer met zijn 20 titels te evenaren. De organisatie toonde zich na afloop heel tevreden over het verloop van het toernooi. Wedstrijdleider Erwin Denissen loste de weinige probleempjes geroutineerd en moeiteloos op.

Ingezonden brieven

Op aanraden van de Hr. Klasma hebben we 'Binnengekomen stukken' vervangen door 'Ingezonden brieven'. Freerk Pirc, 5e-jaars student aan de vakopleiding voor kappers, stuurde ons de drie meest geslaagde foto's. Zijn afstudeerscriptie behandelde het onderwerp: hanenkammen bij schakers.

Dan een sneu verhaal van onze vaste brievenschrijver, dr.ir. W.J. Klasma. Hij had zich voorbereid op een gezellige laatste avond, maar dat pakte helaas anders uit. 'Geachte Leden van het Organisatiecomité Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018, Een slotavond is per definitie een bonte avond. Er wordt op luide toon gezongen, er zijn frisse voordrachten en er zijn komische sketches. Scheidsrechter Erwin Denissen vraagt op gezette tijden om de klokken stil te zetten, omdat het tijd is voor een muzikale surprise of een lofdicht enToernooidirecteur Eddie Scholl, begenadigd conferencier, kondigt de intermezziguitig aan. Ik voelde me dan ook zeer uitgenodigd om, herkenbaar vermomd als Sinterklaas, een bijdrage te leveren aan dit slotgebeuren. Goed voorbereid was ik op een schimmel in vol ornaat,met mijter en tabberd, naar de speelzaal gereden, om assistentie te verlenen bij het uitreiken van de prijzen. Tot mijn stomme verbazing werd ik bij de ingang tegengehouden door een zestal heren in driedelig zwart. Zij vormden, op hun zeggen, de jury die besliste over de toekenning en uitreiking van de schoonheidsprijzen en waren verder belast met orde en veiligheid in het gebouw. In driedelig zwart! In welke tijden leven we? Hadden de heren geen kapotte hippe spijkerbroek in hun garderobes hangen? Hadden ze niet even naar de kapper kunnen gaan (dat kost toch niets meer tegenwoordig. Bij de aanschaf van een ontbijtkoek krijg je al een kortingbon voor de stationskapper) voor een veelkleurige hanenkam? In die zwarte pakken leken de heren meer op pinguïns dan op juryleden. De voorzitter van de jury, een driftige grijze man die voortdurend met zijn handen in het haar zat, verzocht me om te keren, omdat men op deze serieuze avond geen enkele behoefte had aan frivoliteiten. Dat op de openingsavond een aangeklede grapjurk uit zijn graf was opgestaan en het begintijdstip aanzienlijk had vertraagd, was al erg genoeg geweest. Dus of ik maar om wilde keren!Hoorde ik dat goed met mijn gewijde oren? Omkeren? Nu moet ik wel zeggen dat in de loop van de jaren mijn gehoor achteruit is gegaan. Van de week ging het op de radio over een optreden van de explosieve Opruimingsdienst en laatsthoorde ik een radioverslaggever zeggen dat onze koning, nu nog in Estland, morgen naar Lee Towers zou gaan. Vermoedelijk bedoelde hij Litouwen, maar ik durf er twee kratten whisky op te zetten dat hij de naam van de kraanmachinist noemde (over namen gesproken: bij deze het dringende verzoek om brieven gericht aan Dr. Ir. W.J. Klysma niet meer naar mij door te sturen). De juryvoorzitter, en met hem alle jaknikkers, bleef onverbiddelijk. "Omkeren". Nu ben ik een zachtmoedig en tolerant mens, toch heb ik zachtjes een oud Urks gezegde gemompeld. Mijn schimmel gaf ik het bevel om om te draaien en waardig ben ik teruggereden naar het kledingverhuurbedrijf. Omdat ik veel vroeger terug was dan afgesproken, kreeg ik warempel nog € 35 korting. Het kwam ze ook wel goed uit, de dames van de kleding, want met de binnengekomen stukken konden ze dezelfde avond nog een optreden verzorgen voor een of andere Culturele Hoofdstad Protestdemonstratie. Geen enkele behoefte had ik meer om incognito terug te gaan naar dat saaie zwarte pakken-festival. Ik ben naar huis gefietst en heb daar heerlijk 'De walging' uitgelezen. Met aandrang zou ik u en de FSB willen aanraden om de schaakavonden minder serieus te nemen en volop ruimte te maken voor 'het ludieke element in het hedendaagse schaakgebeuren'. Volgend jaar ga ik, samen met mijn vriendin Petra Piersma (uit Oudehaske) en mijn vrienden fotograaf Willem Huizinga (uit Leeuwarden) en FreerkPirc (uit Wispermolen. Inmiddels is Freerk summa cum laude afgestudeerd als haarkunstenaar) niet meer naar het Fries Schaakkampioenschap, maar naar de Hengstenkeuringen 2019. Daar valt ongetwijfeld meer te beleven. Met speelse groet, Dr. Ir. W.J. Klasma (uit Wieuwerd)