Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018

Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018

Was het tot in de jaren '90 van de vorige eeuw gebruikelijk dat het toernooi om het Fries kampioenschap in Leeuwarden werd verspeeld (waarvan vele decenniën in de kantine van de CCF), daarna hebben ook andere Friese verenigingen dan Philidor de organisatie van het toernooi op zich genomen. S.C. Sneek b.v. vele malen, meer recent S.C. Heerenveen en het afgelopen jaar Schaakwoude. In het kader van het jaar 2018, waarin Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is, leek het het bestuur van Philidor passend het toernooi ditmaal weer eens in Leeuwarden te laten verspelen. Wij kregen bij de organisatie ervan de onmisbare hulp van de familie Kramer, die het een mooi idee vond het toernooi te vernoemen naar Haije Kramer, de man die voor de ontwikkeling van het Friese schaak van grote waarde is geweest. Wij zijn de familie Kramer zeer dankbaar voor de geboden steun. Ook het FSB-bestuur zijn we erkentelijk voor de medewerking, net als schaakvereniging Schaakwoude, die ons de organisatie van het toernooi gunde. En we zijn blij met Erwin Denissen als wedstrijdleider. Hier een interview met de kampioen van 2017: Migchiel de Jong Wij hopen dat zoveel mogelijk Friese schakers van alle mogelijke sterkten de weg naar dit FK weten te vinden. Door de indeling in twee ratinggroepen met aparte (rating)prijzen is er voor iedereen iets te halen. Als de voortekenen niet bedriegen wordt het een prachtig toernooi. Het organisatiecomité, Toernooidirecteur: Eddie Scholl Email: ecscholl33@gmail.com Tel. 06-42845560 Kees van Straten Rein de Boer Erik Sparenberg Email: wedstrijdleider@philidor1847.nl Tel: 0643259366

Speelschema

Plaats: Zalencentrum Enzo  
Kalverdijkje 77C Leeuwarden
Aanvang: Ronde 1 t/m 6 19:30 uur
Ronde 7 19:00 uur  
Datum: Ronde 1 donderdag 17 mei 2018
Ronde 2 vrijdag 25 mei 2018
Ronde 3 vrijdag 1 juni 2018
Ronde 4 woensdag 6 juni 2018
Ronde 5 vrijdag 8 juni 2018
Ronde 6 woensdag 13 juni 2018
Ronde 7 vrijdag 15 juni 2018