Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018

In de derde ronde opnieuw veel strijd

In de A-groep redde Jan Boersma, in de voorgaande ronde nog overwinnaar van Migchiel de Jong , het niet tegen Jan Hania. In een zware positionele strijd met alle stukken nog op het bord gaf Jan B. zijn tegenstander zo omstreeks de 20e zet ongewild de kans in het voordeel te komen. Hij kreeg te kampen met dreigingen langs de g-lijn, maar ook met een verzwakte pionnenformatie. Jan H. wikkelde koeltjes af naar een gewonnen eindspel. Maar hij was niet de enige koploper die averij opliep. Auke van der Heide en Erik Sparenberg besloten na een wisselvallige partij, waarin eerst Auke en daarna Erik in het voordeel leek te komen, tot remise. Daardoor is er geen speler meer met een 100%-score. Migchiel kon een halfje inlopen door Jan Lootsma te verslaan. Die koos al snel voor een tamelijk kansloos kamikaze-offer. Naast Jan Hania en Auke van der Heide kwamen ook Amir Nicolai en Oene Schriemer op 2½ punt. Amir had geen moeite met Dolf Wissmann, die vergeefs probeerde de schade van een beroerd gespeelde opening te repareren en Oene bracht Peter Koning, die de Roel van Duijn-variant van het Siciliaans - een specialisme van Oene- onvoldoende kende, vlot in onoverkomelijke problemen. Jeroen Weggen kwam ook nu niet verder dan remise. Nog geruime tijd probeerde hij een gelijkstaand eindspel te winnen, maar Sjoerd Hoekstra gaf geen krimp. Ook Wouter van der Griend noteerde zijn derde remise; de stelling van Zahid leek rijp voor de sloop, maar de beslissende tik bleef uit. Rein de Boer en Selwin Keuning meldden zich ook weer in de bovenste gelederen door goede overwinningen op resp. Fokke Jonkman en Ferdi van Bavel. Renske Hania bracht tegen Wim Ykema een kansrijk kwaliteitsoffer, maar toen ze direct daarna schlemielig een volle toren inleverde waren haar kansen verkeken. In de B-groep bleven nog wel twee spelers zonder puntverlies. Wesley Bloemsma won vlot van Remco Heite, die duidelijk zijn dag niet had, terwijl Peter Brouwer tegen Pieter Ploeger da kans kreeg af te wikkelen naar een eindspel met ongelijke lopers dat hij vlot won. Op een halfje volgt Pieter Postma. Hij wees Wiebe Oppenhuizen terug. De jeugd deed het prima: DylanTorensma versloeg Leo van Maanen, broer Christian hield Michiel Takkebos in bedwang, Sven Broersma won van Peter Cnossen en Marthijn Kooistra deed Wim van Zeijl in het zand bijten, 3½ uit 4!! Voor het begin van de ronde reikte Eddie Scholl de schoonheidsprijzen van de tweede ronde uit aan Peter Koning en Wiebe Oppenhuizen. Peter bracht in zijn partij tegen Arjen Pragt een prachtig offer en Wiebe speelde tegen Sven Broersma een gedegen aanvalspartijtje dat in stijl besloten werd met een keurig stukoffer.

Nauwelijks was de derde ronde gespeeld, of de volgende dag al, op zaterdag 2 juni, ontvingen we alweer een brief van de Hr. W.J. Klasma uit Wieuwerd.

'Geachte Leden van het Organisatiecomité Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018, in mijn vorige brief heb ik gesproken over de misplaatstheid van schoonheidsprijzen bij schaken en het uitreiken ervan. Zeventien schakers hebben gereageerd op mijn schrijven en alle zeventien waren het roerend met me eens. De reacties heb ik aan u doorgestuurd. Helaas heeft u ze slechts 'ter kennisgeving aangenomen' en vervolgens in een antieke la geduwd.Dit heeft me bedroefd. Om te toetsen wat een schoonheidsprijs teweeg brengt bij de ontvangers ervan, heb ik ze de volgende vraag voorgelegd: 'Wat ging er door u heen toen u hoorde dat u de schoonheidsprijs gewonnen had?'.De antwoorden waren: 'Ik was diep getroffen' en 'Ik moest toch nodig naar de kapper'. De meerderheid van de aanwezigen daarentegen, diep getroffen niet beloond te zijn, reageerde met: 'Vriendjespolitiek', 'Klassenjustitie', 'Waarom ik niet?'en 'Er is alweer geen vrouw bij'. Van afstand volg ik met grote interesse uw toernooi. Al jaren ben ik een fervent spotter van schakers. Er zijn in de loop van de jaren veel soorten schakers gecatalogiseerd. Van iedere categorie probeer ik representatieve vertegenwoordigers te vinden. Van de week had ik geluk, want ik trof bij u twee uitgesproken schaakjeukers en drie sneu-schakers aan. Een schaakjeuker is iemand die alleen al bij het zien van een bord of een paard kwijlend achter het bord gaat zitten om daarna, desnoods met geweld, een partner te strikken. Zo ken ik ookorgeljeukers. Geen kerk kunnen ze binnengaan, zonder te proberen naar het orgel te klimmen en te proberen het ding aan de praat te krijgen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat schaakjeukte vooral voorkomt bij schakersmet een ratingtussen de 1812 en 2347. Naast jeukschakers zijn er ook sneu-schakers. Een uitgesproken sneu-schaker was Karel Johan van der Tocht (1913 - 1958). Zijn vader had een kruidenierszaak in Wommels en toen Karel wegens structureel verzet tegen het onderwijssysteem in het algemeen en het onderwijzend personeel in het bijzonder, van alle Friese scholen verwijderd was, moest hij meehelpen in de grutterij. Karel was alleen geïnteresseerd in het schaakspel en totaal ongeschikt om iets af te wegen, of klanten op voorkomende wijze te woord te staan. Mocht een klant het in zijn hoofd halen om uit te weiden over geslaagde kinderen en hoogbegaafde kleinkinderen, dan had Karel altijd bedorven melk onder de toonbank staan, om die met een brede zwaai naar de aterling te gooien. Toen, na enkele maanden zuchtend wegen, op een woensdagmiddag de bovenmeester van zijn oude school de winkel binnenkwam en vroeg hoe het zijn pupilletje ging en of hij nog steeds zo gek was op dat infantiele spelletje, ontstak Karel in blinde woede, pakte het marmeren schaakbord en sloeg met één klap de bovenmeester dood.Naderhand is hij in hoger beroep vrijgesproken, omdat de aanklacht niet deugde. Het was namelijk niet met het schaakbord, maar met het dambord aan de onderzijde dat de bovenmeester vermorzeld werd. Ik wens u een prettige voortzetting toe van uw toernooi. Met vriendelijke groet, Dr. Ir. Wietze J. Klasma Wieuwerd