Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018

Erik Sparenberg alleen op kop

De topper uit de 5e ronde in de A-groep was ongetwijfeld de partij Auke van der Heide tegen Migchiel de Jong.

Beide spelers zetten de partij uiterst scherp op en al direct ontstond er een heel moeilijk te taxeren stelling. Net op het moment dat Auke met 19.Le4 of 19.Pe4 in het voordeel kon komen, meende hij een winnende combinatie te kunnen uitvoeren. Die bleek niet te kloppen en Migchiel had daarna geen enkele moeite de partij naar zich toe te trekken. Erik Sparenberg, voor het begin van de ronde samen met Auke koploper, won wel. Hij kreeg daarbij de ongewilde medewerking van Amir Nicolai, die op weinig zorgzame wijze met zijn dame omging. Door deze uitslagen zal Migchiel, wil hij zijn titel behouden, in de volgende ronde met Erik Sparenberg moeten afrekenen. Op een punt achterstand van Erik staan nu, behalve Auke, ook Jeroen Weggen, Jan Hania en Selwin Keuning. Zij zijn ook nog niet geheel kansloos voor de titel. Jeroen begint op dreef te komen en won overtuigend van Oene Schriemer. Jan Hania bleef na een spannende partij - wat verwacht je ook anders in een treffen tussen deze beide houwdegens - Dolf Wissmann de baas en Selwin rekende in een partij waarin de kansen heel lang in evenwicht leken,in de tijdnoodfase af met Sjoerd Hoekstra. Jan Boersma, die het toernooi zo overtuigend begon, kwam tegen de zich prima verdedigende Bart Lemstra niet verder dan remise en is uitgeschakeld voor de titel. In de middenmoot boekten Tinus Fleur en Arjen Pragt hun tweede opeenvolgende overwinning, terwijl Wouter van der Griendt zijn eerste volle punt pakte. Rein de Boer werd door Maarten Etmans geheel overspeeld, maar een slimme 'Schwindel' redde het halve punt. In de lagere regionen wachten Renske Hania en Willem Kuiper door hun onderlinge remise nog steeds op hun eerste overwinning en won Wim Ykema heel vlot van Gerard Baars. Deze zag zijn openingsbehandeling geheel mislukken. In de B-groep deed Peter Brouwer heel goede zaken. Zelf versloeg hij Pieter Postma op overtuigende wijze en de derde koploper, Wesley Bloemsma, ging in het eindspel ten onder tegen Chris Draijer. Daardoor staat Peter Brouwer nu alleen aan de leiding met Chris Draijer en Dennis Pieck, die Femke Koning terugwees, als naaste belagers. Het peloton daar weer een halfje achter bestaat uit het vijftal Pieter Postma, Jan Torensma, Sven Broersma, Wesley Bloemsma en Peter de Jong. Jan Torensma versloeg Jan Lodewijk Boonstra, Sven Broersma was te sterk voor Dylan Torensma en Peter de Jong klopte Michiel Takkebos. Pieter Hania boekte zijn eerste overwinning (ten koste van Wiebe Oppenhuizen) en ook TrienkeWijmenga begint warm te lopen; zij versloeg opnieuw een hoger gerate tegenstander.

Jacob Moraal herstelde zich ten koste van Marthijn Kooistra van zijn inzinking in de vorige ronde. De schoonheidsprijzen uit ronde 4 waren voor Auke van der Heide (voor zijn mooie partij tegen Amir Nicolai) en Pieter Postma (voor zijn prima overwinning op Remco Heite). In de A-groep kregen de Migchiel de Jong (voor zijn zege op Jan Hania) en Ferdi van Bavel (voor zijn fraaie matcombinatie tegen Zahid) een eervolle vermelding.

Binnengekomen stukken

Het organiseren van een schaaktoernooi roept veel reacties op. De afgelopen week kregen we een brief van Mevr. P. uit Oudehaske, waarin stond dat het 'allemaal goed en wel is om met een aantal mensen in een zaal te gaan zitten en dan doen wie de sterkste is, maar dat het mondiaal veel belangrijker is om actie te ondernemen tegen het verdwijnen van de pinguïns op de Noordpool'. En of we daar maar aandacht aan wilden schenken. Dat hebben we dan bij dezen gedaan. De Hr. W. uit Leeuwarden was van mening dat het 'fotograferen bij schaakwedstrijden regelmatig onderbelicht was'. Dat konden we, wat ons toernooi betreft, niet met hem eens zijn. Ook de Heer Wietze Klasma, die er geen bezwaar tegen had met naam en toenaam genoemd te worden, was in de pen geklommen. Zijn brief laat zich niet gemakkelijk samenvatten, daarom publiceren we deze maar integraal.

'Geachte Leden van het Organisatiecomité Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2018, Het zij verre van mij u lastig te vallen met aandacht opeisende opmerkingen die uw toernooirust zouden kunnen verstoren, maar het is me wel opgevallen dat, wanneer er sprake is van Friese kampioenen, het hoofdzakelijk over hengsten gaat. Zo las ik in een Friese kwaliteitskrant dat 'Jurre 495 opnieuw Kampioen Hengstenkeuring werd in een kolkend WTC Expo' (grappig dat Jurre Kampioen Keuring en niet Kampioen Hengst werd). Ook worden in de media regelmatig Friese kampioenen darts, fierljeppen en judo in het zonnetje gezet. Zelden wordt er gerept over een Friese kampioen schaken. Daar moet u, als toernooiorganisator,toch echt wat publicitair aan gaan doen. Zo wordt het langzamerhandwel eens tijd dat we in de kranten lezen:'Migchiel de Jong is opnieuw Fries Kampioengeworden in een kolkend Zalen Enzo. In een open calèche, getrokken door Kampioen Hengstenkeuring Jurre 495, samen met zijn vader Kampioen Hengstenkeuring Jurre 494, is de meervoudig Fries Kampioen schaken Migchiel de Jong door een oververhit Leeuwarden naar het WTC gereden, alwaar hij door 7500 uitzinnige schaakliefhebbers werd toegejuicht'. Vanzelfsprekend gaan deze berichten vergezeld van schitterende foto's. Het is, maar dit terzijde, opvallend dat het fotograferen bij schaakwedstrijden regelmatig onderbelicht wordt. Ook dat zou een actiepunt voor u moeten zijn. Daarnaast zou u verbanden moeten leggen met de schaaksebuitenwereld. Het schaakwereldje is geneigd uitsluitend naar zichzelf te kijken en niet naar de omringende wereld. Om te laten zien dat u niet totaal wereldvreemd bent, zou u bijvoorbeeld aandacht kunnen schenken aan het verdwijnen van de pinguïns op de noordpool. Een zeer trieste zaak. Om het begrijpelijk te houden voor uw achterban, zou u kunnen wijzen op de wit-zwarte klederdracht van de uitstervende diersoort en dan een link te leggen naar de wit-zwarte inkleuring van de schaakstukken. Een diervriendelijk, maar ook publicitair aan te bevelengebaar zou zijn de paarden door pinguïns te vervangen. In een vorige brief had ik een reproductie bijgevoegd van een schilderij van Rubens, ter ondersteuning van mijn betoog. Dat daarop weelderig naakte vrouwen te zien waren zal geen kunsthistoricus achterover doen slaan. Wel bleek het een bron van ongenoegen voor een aantal preutse deelnemers aan uw toernooi. Misschien kan ik een volgende keer ingaan op het thema 'preuts-schaken', een dieptevariant van het sneu-schaken. Ik wens u wederom een prettige voortzetting toe van uw toernooi. Met vriendelijke groet, Dr. Ir. Wietze J. Klasma Wieuwerd