Wit Zwart
Migchiel de Jong Jan Hania
Erik Sparenberg Siegbert de Jong
Jan Boersma Eddie Scholl
Oene Schriemer Gerard Baars
Erik Kruit Tijn van Batenburg
Dik Kruithof Pieter Ploeger
Erik van der Lee Jolle Lont
Leo van Maanen Marthijn Kooistra
Hette van Popta Leandro Slagboom
Oesani Joop Root
Niels Derk Stegeman
Wiebe Fraanje Rinze Hettema
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Catharinus Mulder Afwezig met geldige reden
Danny de Vries Afwezig met geldige reden
Taeke Stavenga Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Henk van Wilgenburg Afwezig met geldige reden
Sytze Faber Afwezig met geldige reden
Kees van Straten Afwezig met geldige reden
Peter Venhuizen Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Jan Miedema Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Dylan Torensma Afwezig met geldige reden
Wim van Zeijl Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig met geldige reden
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Oneven