Eregalerij

Ere-voorzitters Ereleden Leden van verdienste
A. de Jong Wz, 1863 A. Adriani, 1866 W Simonides, 1938
H. Kuipers, 1895 J.J. van Haagen, 1868 A Rosier, 1939
D. P. Bergema, 1939 J. Bischoffer, 1872 B Ondersteijn, 1955
A.J. Woelders, 1971 J. Hardorff, 1893 G Faber,  1951
Waling Dijkstra, 1972 A. Oosterhoff, 1911 S de Bruin, 1959
F.W. Brouwer, 1978 S.J. Rienks, 1947 A van der Wal, 1960
J. Durksz, 1947 J. v.d. Schaaf, 1976
O. Meijer, 1947 H. Slaterus, 1976
C. van Diepen, 1947 FF van Wijngaarden, 1976
Ere-secretaris J. Tiemersma, 1947 FH Kernkamp, 1981
E.C. Scholl, 2016 J. van Beek, 1980 G. van Manen, 1998
E. Ploegh, 1980 S.H. Postma, 1999
H. Kramer, 1980 H. van Popta, 1999
Th.P. van den Tol, 1980 Dr. Ir. R.A. Visser 2009
L.J. Scholl, 1980 U. van Houten 2009
W.A.A. Aarts, 1985 M. Vermaat 2011
H.N.M.M. van Wilgenburg, 1997 O. Schriemer 2011
D. Kruithof, 2001 E. Wind 2011
E.C. Scholl, 2007 S. van Eijk 2013
S. H. Postma, 2008 J. Schoonhoven 2014
E. Heidinga, 2008
M. de Jong, 2017