K.S.C. PHILIDOR 1847

Eregalerij

11 september 2023

Ere-voorzitters Ereleden Leden van verdienste
H. Kuipers, 1895 A. de Jong Wz, 1863 W Simonides, 1938
D. P. Bergema, 1939 A. Adriani, 1866 A Rosier, 1939
A.J. Woelders, 1971 J.J. van Haagen, 1868 B Ondersteijn, 1955
Waling Dijkstra, 1972 J. Bischoffer, 1872 G Faber, 1951
F.W. Brouwer, 1978 J. Hardorff, 1893 S de Bruin, 1959
A. Oosterhoff, 1911 A van der Wal, 1960
Ere-secretaris S.J. Rienks, 1947 J. v.d. Schaaf, 1976
E.C. Scholl, 2016 J. Durksz, 1947 H. Slaterus, 1976
O. Meijer, 1947 FF van Wijngaarden, 1976
C. van Diepen, 1947 FH Kernkamp, 1981
J. Tiemersma, 1947 G. van Manen, 1998
J. van Beek, 1980 S.H. Postma, 1999
E. Ploegh, 1980 H. van Popta, 1999
H. Kramer, 1980 Dr. Ir. R.A. Visser 2009
Th.P. van den Tol, 1980 U. van Houten 2009
L.J. Scholl, 1980 M. Vermaat 2011
W.A.A. Aarts, 1985 O. Schriemer 2011
H.N.M.M. van Wilgenburg, 1997 E. Wind 2011
D. Kruithof, 2001 S. van Eijk 2013
E.C. Scholl, 2007 J. Schoonhoven 2014
S. H. Postma, 2008 Leo van Maanen 2023
E. Heidinga, 2008
M. de Jong, 2017
S. van Eijk 2022
.K. van Straten 2022