K.S.C. PHILIDOR 1847

De Club van 1847

11 januari 2024

De club van 1847 is een club van mensen aan wie de Koninklijke Schaakclub “Philidor 1847” erg veel dank verschuldigd is. U kunt lid worden van deze exclusieve club door 18,47 euro over te maken op NL31 INGB 0000 8277 45 tnv KSC Philidor 1847 te Leeuwarden. Daar staat tegenover: eeuwige dank! En een bijzondere vermelding op de website van KSC Philidor.

Zal het jou ook gegund worden in deze eregalerij te worden opgenomen? Probeer het!!

Op dit moment zijn de volgende mensen lid:

Leo van Maanen Siem van Eijk Pieter Ploeger
Eddie Scholl Ulbe van Houten Wietze Jongsma
Eelke Heidinga Henk van Wilgenburg Geert van Everdink