K.S.C. PHILIDOR 1847

Privacy Wet 24 mei 2018

Privacy Statement van Philidor 1847 1. Introductie Philidor 1847  is de beheerder van de website https://philidor1847.nl . In dit overzicht wordt aangegeven hoe Philidor 1847 persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Philidor 1847. Philidor 1847 zet zich in voor de bescherming van de privacy […]

Privacy Statement van Philidor 1847

1. Introductie
Philidor 1847  is de beheerder van de website https://philidor1847.nl . In dit overzicht wordt aangegeven hoe Philidor 1847 persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Philidor 1847.

Philidor 1847 zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Philidor 1847 houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van Philidor 1847 worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door Philidor 1847 verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Philidor 1847 ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van Philidor 1847, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
Philidor 1847 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
om contact met u te kunnen opnemen;
om u informatie te sturen;
het organiseren van schaakwedstrijden;
het bijhouden van uitslagen en standen;
het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
het bijhouden van een ledenadministratie;
het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB”).
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Philidor 1847, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Philidor 1847 verstuurt.

Geen commercieel gebruik
Philidor 1847 zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Philidor 1847 kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
Philidor 1847 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Philidor 1847 neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van Philidor 1847 kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. Philidor 1847 is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. Philidor 1847 raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van Philidor 1847 kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. Philidor 1847 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van Philidor 1847. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van Philidor 1847 behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van Philidor 1847.