Leden Jubilea

Aantal jaren lid in 2019
Eddie Scholl
58
Dr Ir RA Visser
56
Siem van Eijk
47
Hette van Popta
46
Jan Boersma
45
Dik Kruithof
44
Henk van Wilgenburg
44
Wietze Jongsma
42
Aeilko Bakema
40
Marcel Vermaat
38
Gerben van Manen
37
Addy Lont
35
Oene Schriemer
34
Migchiel de Jong
33
Bas van der Lijn
32
Eelke Heidinga
30
Siegbert de Jong
30
Peter Venhuizen
30
Jan Hania
29
Derk Stegeman
29
Wolter Jongsma
27
Egbert Wind
25
Maarten Etmans
23
Joop Root
21
Henk Smink
21
Wessel van der Berg
20
Erik Kruit
20
Catharinus Mulder
20
Kees van Straten 18
Karel Jellema
15
Jippe Kamstra
15
Erik Sparenberg
15