Leden Jubilea

Aantal jaren lid in 2018
Eddie Scholl
57
Dr Ir RA Visser
55
Siem van Eijk
46
Hette van Popta
45
Jan Boersma
44
Dik Kruithof
43
Henk van Wilgenburg
43
Wietze Jongsma
41
Aeilko Bakema
39
Marcel Vermaat
37
Gerben van Manen
36
Addy Lont
34
Oene Schriemer
33
Migchiel de Jong
32
Bas van der Lijn
31
Eelke Heidinga
29
Siegbert de Jong
29
Peter Venhuizen
29
Jan Hania
28
Derk Stegeman
28
Wolter Jongsma
26
Egbert Wind
24
Maarten Etmans
22
Joop Root
20
Henk Smink
20
Wessel van der Berg
19
Erik Kruit
19
Catharinus Mulder
19
J. Miedema
17
Kees van Straten
17
Karel Jellema
14
Jippe Kamstra
14
Erik Sparenberg
14