K.S.C. PHILIDOR 1847

De oudjes redden het niet

Door Eelke Heidinga

Eerst maar even twee leuke weetjes.
Maarten Etmans meldde dat er zaterdagmiddag drie deelnemers van het NK 1969 aanwezig waren: Jan Timman, Eddie Scholl en Etmans zelf. Dat NK werd 55 jaar geleden gehouden in Leeuwarden. En na al die jaren zijn er van de deelnemers aan dat NK nog maar twee overleden: Donner er Kramer.
Verder speelden er in Philidor II zaterdagmiddag maar liefst zes personen mee die ook in het FK 60+ meespelen. En ze zaten ook nog alle zes naast elkaar aan de borden 2 t/m 7. En borden 1 en 8 zouden ook aan dat FK 60+ mee mogen doen. Een mooi rijp team, dat Philidor II.

 

De wedstrijd ging jammerlijk verloren. Daar zag het gedurende de middag niet naar uit: we stonden lange tijd voor: eerst met 2-1 en later met 3-2.

De eerste partij was al om drie uur klaar, en in alle bescheidenheid kan ik zeggen dat het een pareltje was. In navolging van enkele teamgenoten had ik me zeer degelijk voorbereid; de eerste 16 zetten had ik ’s ochtends nog op het bord gehad. En de rest ging haast vanzelf, zeker toen ik 22. …b4-b3!  had gezien.

Geert viel in aan het achtste bord, en hij kwam prima uit de opening. Zette de tegenstander lekker onder druk. Zwart kon zich redden met een soort eeuwige aanval op de witte dame: remise.

Marcel had zich ook terdege voorbereid. Kwam een pion voor en had op de 24e zet kunnen winnen met 24. ….f7-f5! Dreigt de loper in te sluiten, zodat wit 25. f2-f3 moet spelen. Maar dan wint zwart het paard met 25. … Ld6-c5. Als wit 25. h2-h3 speelt wordt de loper ingemetseld op h2 met groot voordeel voor zwart. Marcel dacht dat het toreneindspel wel gewonnen zou zijn, maar wit kon dat net keepen. Jammer!

Hette viel in aan bord 6 en deed dat met verve. Een mooie degelijke partij-opzet die zijn veel hoger gerate tegenstander de nodige hoofdbrekens kostte. Helaas liet Hette in het eindspel zich de kaas van het brood snoepen in de vorm van een kostbare pion. Dat kon de witte stelling niet hebben.

Ook bij Maarten een degelijke opzet die resulteerde in een stevige aanval. De zwarte koning werd uit zijn hok gedwongen en met voortdurende matdreigingen won Maarten een stuk en even later de partij.

En zo was de stand 3-2 voor Philidor geworden, en in de resterende 3 partijen zou drie remises zeker mogelijk moeten zijn. Helaas gingen ze alle drie verloren…

Egbert legt zelf uit hoe dat bij hem ging.

Omdat Egbert erg druk met zijn partij bezig was, kwam Auke met mij overleggen over een eventueel remise-aanbod. Ik zei doe dat maar niet, want het is maar de vraag of de andere partijen goed aflopen. Auke speelde dus door maar ging in een moeilijk eindspel ten onder. Ik ben ook helemaal niet geschikt als teamleider.

En zo was Oene weer de laatste. Hij was zelfs de laatste van alle 26 partijen. Het was in deze fase, met nog één partij bezig en na 4,5 uur spelen, dat Amir opmerkte: “ik zie dat Oene inmiddels net uit de opening is.”
En zo was het. Hij leverde weer een stevige laveerpartij af, waar hij zelf over zegt:  “Op zet 29 had ik Pf×d5 moeten spelen met voordeel. In de partij zag ik dat een zet later. En na 55….a5 sta ik verloren, terwijl de stelling daarvoor nog in evenwicht was.”

Jammerlijk verlies! Maar niet getreurd: in de volgende ronde tegen de studenten van Sissa (hetgeen zoals wij allen weten betekent Scaccare Inter Studioses Stimulat Amicitiam) zullen we de rug rechten.

 

Laat een reactie achter