K.S.C. PHILIDOR 1847

Marcel Vermaat wint de schoonheidsprijs van het seizoen 2023-2024

Elk seizoen worden de mooiste en beste partijen van Philidor 1 onder de loep genomen om te beoordelen of ze in de prijzen vallen. Na lang wikken en wegen is de jury dit jaar tot de conclusie gekomen dat de eerste prijs is toegekend aan Marcel Vermaat voor zijn vlekkeloze partij tegen Mark Smits van Paul Keres uit de achtste ronde. De tweede prijs ging naar Migchiel de Jong voor zijn fraaie overwinning op Harold van Dijk van Krimpen a/d IJssel en de derde prijs ging naar Jan Boersma voor de wijze waarop hij in de vierde ronde zijn kansen tegen Jan Pijkeren van UVS waarnam.

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met jullie prachtige partijen, waar jullie terecht trots op mogen zijn. Onderstaand vinden jullie het complete rapport van de jury, waar negen ingezonden partijen zijn beoordeeld. Jury en inzenders van harte bedankt voor jullie bijdragen.

De schoonheidsprijzen voor Philidor 1, seizoen 2023-2024

 

Er zijn 9 partijen ingestuurd.

Partij 1    Eelco de Vries (2208) – Migchiel de Jong (2247), Philidor – ASV, 07-10-2023
1.Pf3 Pf6 2.g3 b6 3.Lg2 Lb7 4.0-0 e6 5.d3 d5 6.b3 Le7 7.Lb2 c5 8.e3 0-0 9.Pe5 Pc6 10.Pxc6 Lxc6 11.Pd2 Tc8 12.a4 Pd7 13.De2 Lf6 14.c3 d4!? 15.exd4 (Beter 15.cxd4 Lxg2 16.Kxg2 cxd4 17.e4 Tc2 18.Dd1!=) 15… Lxg2 16.Kxg2 cxd4 17.c4 a5! 18.Tfb1 Te8 19.Pf3? (19.La3 gevolgd door b4 en wit heeft nog voldoende tegenspel.) 19… e5! 20.Ta2 Pc5 21.La1 e4! 22.dxe4 Pxe4 23.Dd3 Pc5 24.Dd1 d3 25.b4 axb4 26.Lxf6 Dxf6 27.Txb4 Tcd8 28.Tab2 Dc6 29.Txb6 Dxa4 30.Dc1 Da8! 31.Df4 h6 32.T6b5 Pe6 33.Dg4 d2 en de d-pion kost wit minimaal een toren, dus opgegeven. (0-1)

(Aantekeningen naar die van Migchiel.)

Oordeel van de jury:
De witspeler zet de partij nogal slap op en laat Migchiel het spel maken. Na het zwakke 19.Pf3 wordt het voordeel van zwart significant, zeker na de centrumdoorbraak 21… e4!. Migchiel speelt het vervolgens keurig uit.
Een schoonheidsprijs verdient deze partij toch niet, daarvoor is de tegenstand van de witspeler te zwak.


Partij 2      Migchiel de Jong (2247) – Ulrich Dresen (2188), Vianen DVP – Philidor, 4-11-2023

1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 Lb4+ 5.Ld2 Le7 6.Lg2 0-0 7.0-0 c6 8.Dc2 b6 9.b3 Pbd7 10.Lf4 Lb7 11.Pc3 Tc8 12.e4 Lb4 (Als beter geldt hier 12… c5 13.exd5 exd5 14.Tad1 dxc4 15.bxc4 cxd4 16.Txd4 met ongeveer gelijke stelling.) 13.e5 Pe8 14.Lg5 (Pg5!) Le7 15.Lxe7 Dxe7 16.Tfe1 Pc7 17.cxd5 cxd5 18.Dd2 La6 19.h4 Pb8 20.h5 Pb5? (Zwart had 21.h6 niet mogen toelaten.) 21.Pxb5 Lxb5 22.h6 g6 23.a4 La6 24.a5 b5 25.Lf1 Tc6 26.b4 Tfc8 27.Ld3 Tc3 28.Tab1 Pd7? (Veel beter 28… Lb7. Na de tekstzet staat wit, dankzij de h6-pion die zwart een doorn in het oog is, gewonnen, maar het punt echt binnenhengelen is nog niet zo eenvoudig.) 29.Tec1 Txc1 30.Txc1 Tc4 (Een interessant kwaliteitsoffer, maar het redt zwart niet.) 31.Lxc4 bxc4 32.b5! Lxb5 33.a6! Da3 34.Kg2 f6 (Helpt zeker niet.) 35.exf6 Pxf6 36.Df4 Kf7 37.Te1 Ld7 38.Pe5+ Ke7 39.Te3 (1-0)
(Aantekeningen van Migchiel.)

 

Oordeel van de jury:

Door het toelaten van 21.h6 haalt zwart zich onbedoeld heel wat ellende op de hals. Migchiel speelt het vervolg bijzonder sterk. Met een fraai dubbel pionoffer creëert hij ruimte voor zijn stukken met als uiteindelijk gevolg niet te pareren dreigingen. Ondanks het niet zo indrukwekkende eerste deel van de partij kan Migchiel trots zijn op deze overwinning.

 

Partij 3      Mark Smits (2248) – Marcel Vermaat (2226), Philidor – Paul Keres 2, 23-03-2024

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.De2 Le7 8.f4 h6 9.Lh4 Pxe4! (Volgens tegenstander Mark is dit bekend. Niet bij mij, dus wou ik het mij graag laten bewijzen.) 10.Lxe7 Pxc3 11.Dc4 Kxe7 12.Dxc3 Te8 13.0-0-0 Kf8 14.Le2 Ld7 15.Pf3 Lc6 16.Da3 (Ik betwijfel of dit beste zet was. Volgens mij moet wit snel met g4-g5 gaan werken.) 16… Ld5 (Wit heeft deze zet verkeerd ingeschat. Zwart komt nu op voordeel.) 17.c4 Dc7 18.Kb1 Le4+ 19.Ka1 Dc5 (Het beste was nu 20.Txd6, maar ook dan staat zwart super na 20… Dxa3.) 20.b4? Dc7 21.De3 d5 22.Tc1 Pc6 23.a3 Kg8 24.g4 e5! 25.cxd5 exf4 26.Dc5 Lxd5 27.Dxd5 Txe2 28.g5 Td8 29.Dc4 Te3 30.Tc3 Dd6 31.gxh6 Df6 (0-1)
(Aantekeningen van Marcel Vermaat.)

Oordeel van de jury:
Marcel gaat zijn bepaald niet zwakke tegenstander met de Najdorf te lijf en gooit met 9… Pxe4 onvervaard de knuppel in het hoenderhok, hoewel hij kon vermoeden dat zijn tegenstander op deze variant beter voorbereid zou zijn dan hij. Hij speelt vervolgens bijna steeds de ook volgens de computerprogramma’s sterkste zetten. Het lijkt er bijzonder veel op dat Marcel met zijn speelwijze de aantrekkelijkheid van deze variant voor wit geheel heeft weggenomen.
Als de witspeler vervolgens met 20.b4? ook nog een soort wanhoopsoffensief inzet, maakt Marcel korte metten met hem. Een fraaie winstpartij.

Partij 4      Migchiel de Jong (2247) – Harold van Dijk (2274), Krimpen a/d IJssel – Philidor, 16-12-2023

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 e5 4.Lc4 Le7 (M: Onlangs speelde Magnus Carlsen hier 4… g6) 5.d3 Pf6 6.Lg5 h6 7.Lxf6 Lxf6 8.a3 d6 9.Pd2 Lg5 10.Pf1 h5 11.Pe3 Le6 (M: 11… Lxe3 12.fxe3 Dh4+ 13.Kd2 met gelijke stelling.) 12.Pcd5 h4 13.c3 Kf8?! (D: Een wat voorbarige concessie.) 14.0-0 Lf4 15.Df3 g5?! (D: En hetzelfde geldt mogelijk voor deze. In het vervolg hebben de witte paarden mooie velden op f5, f6 en g4.) 16.h3 (M: 16.Pf5 is beter, b.v. 16… Tb8 17.g3 Lxf5 18.exf5 g4 19.Dxg4 met groot voordeel voor wit.) 16… Tb8 17.a4 a6 18.Pg4 (D: Na 18… Kg7! staat zwart nog.) (M: Anticiperen op de zet 18… b5) 18… b5?! (D: Op zoek naar tegenspel. Maar in de komende fase lijkt vooral wit te profiteren.) 19.axb5 axb5  20.Pxf4! gxf4 21.Lxe6! fxe6 22.Ta6! Tc8 23.Tfa1 Tg8 24.Dd1! Tg6 (D: Sterk is nu 25.Db3! b4 26.Da4!) 25.Ph2 Dg5 (Wit lijkt er op te hebben aangestuurd om zijn dame naar de damevleugel om te spelen en het paard naar f3, maar met die zwarte stukken op de g-lijn lijkt het toch weer aantrekkelijk het paard op g4 te zetten, 26.Pg4 is inderdaad sterk.) 26.Df3 (D: Voorkomt grappen met f4-f3. Onnodig, maar kan weinig kwaad.) 26… Tg7 27.Tb6 b4 28.Pg4 (M: Terug van weggeweest.) 28… Tgc7 29.Taa6 bxc3 30.bxc3 Ke7 31.Dd1! (D: Nog maar eens dan.) (M: De dame gaat nu beslissend richting damevleugel.) 31… Kd7 32.f3! (D: Smoort zwarts hoop op tegenspel.) (M: Alle kansen op de koningsvleugel zijn nu voor zwart verkeken) 32… Dd8 33.Da4 (D: Bindt koning en torens aan de dekking van het paard op c6, zwart kan alleen de dame wat  heen en weer spelen.) 33… Dg5 34.Db5 Dd8 (D: Tijd om de zaak open te breken en van die overbelasting op c6 te profiteren.) 35.d4! (D: Dreigt bijvoorbeeld 36.d5!) (M: De beslissende opstoot.) 35… cxd4 36.cxd4 exd4 37.e5! (D: En nu is 38.exd6 Kxd6 39.Db4+ Kd7 40.Pe5+ een mogelijk vervolg. Zwart heeft geen goede verdediging meer.) 37… Dg5 38.Pf6+ (M: De engine is hier nog meer gecharmeerd van 38.Txc6 Txc6 39.Pf6+ Ke7 40.Ta7+!! (Niet gezien in de vooruitberekening) 40… Kf8
41.Ph7+. De tekstzet is ook goed genoeg voor de winst.) 38… Ke7 39.exd6+ (D: Wikkelt af naar een eenvoudig gewonnen eindspel.) 39… Kxf6 40.Dxg5+ Kxg5 41.dxc7 Pe7 42.Txe6 Txc7 43.Ta5+ Pf5 44.Tee5 Tf7 45.Kf2 Kg6 46.Ke2 Pg3+ 47.Kd3 Tb7 48.Teb5 Te7 49.Tb6+ Kf7 50.Kxd4 en zwart gaf op.
(1-0)
(M: Wisselende druk op konings- en damevleugel en uiteindelijk een beslissende opstoot in het centrum waren zwart in deze partij te machtig.)

(Aantekeningen van Dolf Wissmann in zijn rubriek in het Friesch Dagblad en van Migchiel.)

Oordeel van de jury:
Een voor beide partijen lastig te spelen opening leidt na wat onnauwkeurigheden van zwart tot een betere stelling voor wit, die echter uitermate lastig te winnen is. Migchiels geduldige en bekwame aanpak leidt uiteindelijk tot succes. De wijze waarop hij wint is fraai; na eerst al het zwarte tegenspel op de koningsvleugel onschadelijk te hebben gemaakt, richt hij zijn aandacht op de andere zijde van het bord. Een klassieke centrumdoorbraak is beslissend.              

Partij 5      Jeroen Weggen (2148) – David van Eekhout (2125), Philidor – Wageningen, 3-2-1024

1.d4 d5 2.Pf3 c6 3.Lf4 Pf6 4.e3 e6 5.Pbd2 Pbd7 6.Ld3 Le7 7.Pe5 Pxe5 8.Lxe5 Ld6 9.f4 c5 10.c3 b6
11.0-0 0-0 12.Df3 a5 13.e4 Le7 14.Lxf6 Lxf6 15.e5 Le7 16.De2 Ta7 17.g4 f6 18.Pf3 Kh8 19.Kh1 De8 20.Tae1 a4 21.Dg2 g6 22.exf6 Txf6 Pe5 23.Pe5 a3 24.b3 Tc7 25.D
h3! (Dreigt g5 gevolgd door slaan op g6.) 25… Kg8 26.f5! (Breekt de stelling op het juiste moment open.) 26… exf5 27.gxf5 (De zwarte dame blijkt erg ongelukkig te staan op e8.) 27… Dd8 28.Dg2 (Wit wint een pion op g6 en krijgt ook een sterke aanval.) 28… Lf8 29. fxg6 hxg6 30.Lxg6 Tg7 31.Txf6 Dxf6 32.Tf1 Dd6 33.Df3 Le6 34.Lf7??+ (Ik zag nog geen directe winst en besloot daarom wat stukken te ruilen. Maar 34.Dh5 is direct uit. Het idee is als volgt: 34… De7 35.Tg1 met geforceerd mat – de dreiging is na b.v. 35… b5 36.Dh7+!! Txh7 37.Lxf7+ Kh8 38.Tg8 mat, en dit matje kan zwart alleen voorkomen door veel materiaal op te geven. Overigens had in dat geval ook het simpele 36.Lh7+ Kh8 37.Pg6+ snel tot mat geleid.) 34… Lxf7 35.Pxf7 Dg6 36.Pe5? (Dxd5!) 36… Dd6 (Het eindspel na 36… De4 37.Dxe4 dxe4 38.Tg1 is gewonnen voor wit.) 37.Tg1 cxd4 38.Df7+ Kh7 39.Df5+ Kg8 40.cxd4 Db4 (40… Txg1? 41.Kxg1 Lg7 is veel hardnekkiger.) 41.Pg4! Le7 42.Tc1 Tg5 43.De6+ Kg7 44.Tf1 (1-0)

(Aantekeningen van Jeroen.)

Oordeel van de jury:
Wit komt met duidelijk voordeel uit de opening en zijn felle aanval op de koningsvleugel leidt niet alleen tot winst van een pion, maar ook tot een belangrijke verzwakking van de zwarte koningsvleugel. Jeroen had de partij enkele zetten verder fraai kunnen afmaken met 35.Dh5!, gevolgd door een schitterend  (of minder schitterend) mat. In plaats daarvan gaat hij in deze tijdnoodfase nogal ongecoördineerd verder en verspeelt een groot deel van zijn voordeel. Met 40… Txg1+ had zwart het hem nog heel lastig kunnen maken. De partij had een schoonheidsprijs verdiend als Jeroen het in de aantekeningen aangegeven prachtmat gevonden had.

Partij 6      Amir Nicolai (2229) – Jeroen Franssen (2119), Philidor – Wageningen, 3-2-1024
Lc5 4.c3 Pf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Lb5 Pe4 8.cxd4 Lb4+ 9.Pbd2 0-0 10.a3 Lxd2+ 11.Lxd2 Pxd2 12.Dxd2 Pe7 13.Ld3 Lf5 14.Ph4
(Ik dacht tijdens de partij dat dit wel handig zou zijn en dat de zwarte stelling nog altijd wat ongemakkelijk was.) 14.Lxd3 15.Dxd3 Dd7 (15… f6 om lijnen te openen en het witte centrum te verzwakken leek me logischer.) 16.0-0 f5? (Lijkt me gewoon een strategische blunder. De zet geeft wit zowel een mooie vrijpion als een aanknopingspunt om een aanval te beginnen. Zelf had ik 16… Dg4 verwacht; de dame staat daar verbazingwekkend vervelend voor wit.) 17.f4 g6 (Na 17… Pc6 was ik 18.Db5 van plan met wat ik dacht een mooie penning, maar 18… Pxe5 is wel een probleem. Beter is 18.Tae1! Pd8 19.g4 en wit is zwart te snel af.) 18.Tac1 c6 (Na 18… Pc6 had 19.Db5 wel gekund vanwege 19… Pxe5 20.Dxd7 Pxd7 Txc7) 19.Tc3 Pc8? (Zet het paard buitenspel.) 20.Kh1 Pb6 21.De2 Tac8  22.Tg1 Te7? (Het was waarschijnlijk al praktisch onmogelijk om de zwarte stelling te verdedigen, maar nu is het zeker afgelopen.) 23.g4 hxg4 24.Txg4 Tg7 25.Teg1 Pc4 26.f5 Txf5 27.e6 (1-0)
(Aantekeningen van Amir.)

Oordeel van de jury:
Amir loopt in deze partij zijn tegenstander op de koningsvleugel onder de voet, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze zich ook ongewild behoorlijk coöperatief opstelt. 16… f5 was een hele slechte en daarna speelt hij zijn paard zover mogelijk van het strijdgewoel weg. Amir pakt de aangeboden kansen dankbaar aan, maar had het in deze partij te gemakkelijk voor het verdienen van een schoonheidsprijs.

Partij 7     Jan Pijkeren (2189) – Jan Boersma (2041), Philidor – UVS, 23-11-2023

1.c4 g6 2.Pc3 Lg7 3.g3 c5 4.Lg2 Pc6 5.e4 d6 6.Pge2 e6 7.0-0 Pge7 8.d3 0-0 9.Tb1 Tb8 10.a3 Pd4 11.b4 Pec6 12.f4 Pxe2+ 13.Pxe2 Pd4 14.Le3 b6 15.bxc5 dxc5 16.e5 Pxe2+ 17.Dxe2 Dc7 18.a4 Ld7 19.a5 Tfc8 20.axb6 axb6 21.Tb3 Lf8 (Na 21… b5 staat het gelijk.) 22.Tfb1 Le7 23.Db2 Ld8 24.Le4 Kg7 25.g4 Lc6? (Nu kan wit 26.Lxc5 spelen, want na 26… Lxe4 heeft wit de tussenzet 27.Ld6; beter was daarom eerst 25.La4 Ta3 en pas daarna Lc6.) 26.f5?! Kg8 27.f6?! Ta8 (Met ongeveer gelijk spel volgend de engine. Zwart moet natuurlijk wel voortdurend rekening houden met de latente matdreiging door Dh6.) 28.Te1 Ta4 29.Lf4 Lxe4 30.Txe4 Tca8 31.Dd2 Ta1+ 32.Kg2 T8a2 33.Tb2 Da7 34.Te2 Da8+ 35.Kh3? (Nu was 35.Kg3 aangewezen, hoewel zwart ook dan al beter staat.) 35… Df3+ 36.Lg3 Df1+! (36… h5 is minder goed, want er volgt 38.Dh6 hxg4+ 38.Kh4 Lxf6+ 39.exf6 Dxf6+ 40.Dg5.) 37.Tg2 (37.Kh4 Txb2 38.Dh6 [Indien 38.Dxb2, dan 38… h6.] 38… Lxf6+ 39.exf6 Dxf6 40.g5 Dd4+ 41.Te4 Dxd3 42.Tf4 Ta3! met de onpareerbare dreiging 43… Txh2+ en 44… Dh3 mat) 37… Txb2 38.Dxb2 h5 39.Qd2? hxg4+ 40.Kxh4 Ta2!! 41.Rf2 (41.Dxa2 Lxf6+ 42.exf6 Dxf6+ 43.Kg4 Df5+ 44.Kh4 Dh5 mat is het idee.) 41… Qh3+ (0-1)
(Aantekeningen van Jan Boersma en Jeroen Weggen.)

Oordeel van de jury:
Na een trage opening ontstaat een ongeveer gelijke stand, al is die voor beide partijen nog niet zo gemakkelijk speelbaar. De witspeler mist op zet 26 een hem onverwacht geboden gelegenheid op pionwinst en onderschat daarna de zwarte mogelijkheden. Jan B. speelt dit combinatoire gedeelte van de partij bijzonder sterk en rondt de partij voorbeeldig af.
Jammer van het smetje op zet 25.

En dan nog twee zeer interessante partijen die niet ingestuurd zullen zijn met de gedachte dat ze serieus mee zouden dingen naar de schoonheidsprijzen.

Partij 8     Arlette van Weersel (2153) – Erik Sparenberg (2111), Caissa/De Eenhoorn – Philidor,
2-3-2024
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 exd4 7.Pxd4 Ld7 8.Lxc6 bxc6 9.0-0 Lc5 10.Le3 0-0 11.Pd2 Pxd2 12.Dxd2 De7 13.Tfe1 Tfe8 14.Lg5 Df8 15.Te3 Tab8 16.Tae1? Txb2 17.Tg3 Lxd4 18.Dxd4 Db4 19.De3 Tb1 20.Kf1 c5 21.f4 f6 22.Lxf6 Txe1+ 23.Dxe1 Lb5+ 24.Kf2 Dxf4+ 25.Kg1 Dxf6 (0-1)

Oordeel van de jury:
Na een bekende opening probeert de witspeelster tot aanval te komen. Dat doet ze wild en ongenuanceerd. Zo geeft ze geheel onnodig pion b2 weg. Erik krijgt op zet 19 en zet 21 de kans om met … d4! groot voordeel te behalen, maar beslist de partij via een aardige combinatie met als pointe
25… Dxf6!, een zet die Arlette overzien zal hebben. Met 24.c4! had zij die combinatie echter goeddeels kunnen ontkrachten, waarbij het zelfs de vraag was geweest of zwart nog wel beter stond.

Partij 9     Amir Nicolai (2229) – Daan Zult (2304), Caissa/De Eenhoorn – Philidor, 2-3-2024
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5 Pa5 6.Lb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Ld3 Pd5 9.Pf3 Ld6 10.Pc3 0-0 11.Le2 f5 12.d3 Pxc3 13.bxc3 c5 14.0-0 Dc7 15.Pd2 Lb7 16.Te1 c4 17. Pf1 Tad8 18.Tb1 Dc6 19.f3 Lc5+ 20 Kh1 Lf2 21.Le3 Lxe1 22.Dxe1 La6 23.Lxa7 Tfe8? 23.Lb6 Td5 25.Pe3 Tb5 26.Lxa5 Txa5 27.Pxf5 Txa2? 28.dxc4 Txc2 29.Ld3 Ta2 30.Le4 Dc7 31.Dh4 Lc8 32.Pe3 h6 33.Dh5 Tf8 34.Dg6 Ta6 35.Dh7+ Kf7  36.Ld5+ Ke8 37.Te1 Le6 38.Dg6+ Df7 39.Db1 Da7 40.Pg4 Lxg4 41.fxg4 Kd8 42.h3 Tff6 43.c5! Dxc5 44.Db8+ 45.Dxe5 Df8 46.Lc4 Tab6 47.Lb5+ Kd8 48.Td1+ Tfd6 49.Ta1 Tb8 50.Te1? Tbb6 51.c4 Tf6 52.Dd5+ Dd6 53.Dg8+ Tf8 54.Dxg7 Kc8 55.Da1 Kb8 56.Td1 Df6 57.Da3 Tb7 58.Ta1 Td8 59.Da4 Dd4 60.Lc6 Ta7 61.Db3+? Kc7 62.Txa7+ Dxa7 63.Ld5 Da1+ 64.Kh2 De5+ 65.Dg3 Kd6 66.Dxe5+ Kxe5 67.Kg3 Tc8 68.Kh4 Kf6 69.Kh5 Tb8 70.h4!? Tc8 71.Lf3 Kg7 72.Le2 Tc5+ 73.Lf3 Kh7 74.hxg5 Te5 75.Lf3 Kh7 76.Ld5 Kg7 77.Lc6 Kh7 78.Ld7 Kg7 79.g4 Te1?! 80.Kh4 Th1+?! 81.Kg3 Tc1 82.Le6 Kg6 83.Kf4 Tf1+ 84.Ke5 Kxg5 85.c5 Tc1 86.Kd6 Kf6 87.Lf5 Td1+ 88.Kc7 Ke5? 89.c6 Tc1 90.Ld7 Tg1 91.Kd8 Th1 92.c7
(1-0)
(Aantekeningen van Amir)

Zwart speelt de moeilijke opening beter dan Amir en maakt op de 20e zet een kwaliteit buit (tegen een pion). Als hij in de volgende zetten niet al te doortastend optreedt geeft hij echter Amir de kans terug te komen in de partij en na enkele foutjes van zwart komt wit zelfs zo omstreeks zet 30 duidelijk in het voordeel. De zwarte koning wordt het open veld in gejaagd en na de tijdnoodfase omstreeks zet 40 zet Amir met 43.c5! zijn initiatief kracht bij. Vervolgens verzuimt hij echter de partij af te maken met 50.Ta6!. In de volgende tweede tijdnoodfase zijn fouten en onnauwkeurigheden uiteraard onvermijdelijk.  Met 55.Ta1! en later met 61.Db4+! had wit alsnog kunnen winnen, maar enkele zetten verder worden de dames geruild en is het de vraag of  het eindspel van L + 4 pionnen tegen T + 1 pion voor wit te winnen is. Dat lijkt er niet erg op, maar uiteindelijk is het Daan Zult die de laatste en beslissende fout maakt. Een geweldige vechtpartij met stellingen die veel te moeilijk zijn om redelijk foutloos te spelen, zeker onder grote tijdsdruk.

De eindconclusie van de jury:
Na lang wikken en wegen is de jury tot de conclusie gekomen dat de eerste schoonheidsprijs toegekend moet worden aan Marcel Vermaat voor zijn vlekkeloze partij tegen Mark Smits uit de achtste ronde.
Voor de tweede prijs koos zij voor de fraaie overwinning van Migchiel op Harold van Dijk van Krimpen a/d IJssel (ronde 5) en de derde prijs gaat naar Jan Boersma voor de wijze waarop hij in de vierde ronde zijn kansen tegen Jan Pijkeren van UVS waarnam.

De jury bedankt alle inzenders en hoopt volgend seizoen (in de tweede klasse helaas) opnieuw schoonheidsprijzen te kunnen uitreiken.

 

Geef een reactie