Indeling voor ronde 6

Wit Zwart
Eddie Scholl Rein de Boer
Erik Sparenberg Jan Boersma
Jan Hania Migchiel de Jong
Oene Schriemer Siegbert de Jong
Catharinus Mulder Maarten Etmans
Tijn van Batenburg Hette van Popta
Gerard Baars Jolle Lont