Indeling voor ronde 4

Wit Zwart
Siegbert de Jong Harmen Vischer
Dik Kruithof Siem van Eijk
Derk Stegeman Maarten Etmans
Kees van Straten Hette van Popta
Peter Venhuizen Frederik Verf
Wiebe Fraanje Wim van Zeijl
Jeppe van Bon Sytze Faber
Leo van Maanen Afwezig zonder geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig zonder geldige reden
Henk van Wilgenburg Afwezig zonder geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig zonder geldige reden
Jan Miedema Afwezig zonder geldige reden
Joop Root Afwezig zonder geldige reden
Tjeerd Siblesz Afwezig zonder geldige reden
Teake Stavenga Afwezig zonder geldige reden