Indeling voor ronde 4

Wit Zwart
Siegbert de Jong Harmen Vischer
Dik Kruithof Siem van Eijk
Derk Stegeman Maarten Etmans
Kees van Straten Hette van Popta
Peter Venhuizen Frederik Verf
Wiebe Fraanje Wim van Zeijl
Jeppe van Bon Sytze Faber
Leo van Maanen Afwezig
Pieter Ploeger Afwezig
Henk van Wilgenburg Afwezig
Wolter Jongsma Afwezig
Jan Miedema Afwezig
Joop Root Afwezig
Tjeerd Siblesz Afwezig
Teake Stavenga Afwezig