Op zondag 26 mei werd aan de rand van de wereld een schaaktoernooi gespeeld: een toernooi ter ere van de tachtigste verjaardag van Maarten Etmans. Het werd gespeeld in huize Etmans, en dat huis staat aan de zeedijk buiten Ferwert.
Het was een snelschaaktoernooi met de spelregels uit de vijftiger jaren: elk 10 minuten op de klok. Een weldadig tempo. Het toernooi was zeer sterk bezet: sterker dan de onlangs gehouden of bezig zijnde drie FK’s.

Voor de indeling gebruikte Maarten dit papiertje:

Na het invullen van de uitslagen haalde hij uit deze tabel ook de indeling voor de volgende ronde. Foutloos, dertien ronden lang. Verbazend!

Op dit papiertje zijn ook de uitslagen te zien en de eindstand, voor de jeugdige lezers hieronder ook in moderne vorm.

Het was een zwaar maar zeer gezellig toernooi, met talloze incidenten en protesten maar omdat de wedstrijdleider zelf meespeelde kon geen enkel protest gehonoreerd worden. Terecht. Wat kan er op tegen zijn om snedig commentaar te geven op een belendende partij, of om driestemmig een aria te zingen?

De maestro aan het werk. Indeler, wedstrijdleider, kok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale vermelding voor Willy, die de hele middag natje en droogje van de toernooispelers verzorgde en dat met grote ijver deed. Dank! En een extra speciale vermelding voor de kok: Maarten had de hele zaterdag in de keuken gestaan om een Indische maaltijd voor 15 personen te bereiden die zeer, zeer smakelijk was.


Maarten en Willy: bedankt!