Wit Zwart
Eddie Scholl Migchiel de Jong
Jan Hania Erik Sparenberg
Auke van der Heide Rein de Boer
Siegbert de Jong Oene Schriemer
Gerard Baars Jan Torensma
Sytze Faber Dylan Torensma
Kees van Straten Rinze Hettema
Jeppe van Bon Peter Venhuizen
Jan Miedema Oesani
Joop Root Marthijn Kooistra
Leandro Slagboom Erik Kruit
Tijn van Batenburg Wim van Zeijl
Niels Wiebe Fraanje
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Catharinus Mulder Afwezig met geldige reden
Dik Kruithof Afwezig met geldige reden
Danny de Vries Afwezig met geldige reden
Taeke Stavenga Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Jolle Lont Afwezig met geldige reden
Erik van der Lee Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Henk van Wilgenburg Afwezig met geldige reden