Wij hopen iedereen weer welkom te mogen heten bij de ALV op de eerste dinsdag van september,
Na het vergaderen gaan we natuurlijk Snelschaken.
Stukken voor de ALV zullen voor het weekend worden gedeeld.

hopelijk tot 3 Sept!