Overdagschaak, deel 2

door Kees van Straten

Na twee weken gespeeld te hebben wordt het tijd voor een tussenbalansje. Karel is gelukkig weer helemaal beter en Harry weer terug uit Roemenië. Chris was er voor de laatste keer; met zijn gezondheid is het niet zo best gesteld, daarom ziet hij af van fysieke en intellectuele inspanningen. Het ga je goed, Chris.

Afgelopen woensdag speelde Joop tegen Gerrit. Verleden week maakte Gerrit gehakt van me, Joop daarentegen behandelde hij veel menslievender. Het werd een lange partij, waarbij Joop het aan het eind niet meer redde. Hun partij heb ik, met behulp van ASAP 12, met aandacht bestudeerd. Joop heeft, zeker voor een arts, een zeer leesbaar handschrift, daar ligt het niet aan, maar de notatie kon mijn computerprogramma niet helemaal volgen. Zelf ben ik ook een GM in het versluierend noteren, dus ik veroordeel niemand. Jammer dat Gerrit al weg was, anders had ik zijn boekje nog even in kunnen zien.

Van de partij tussen Joop Zeinstra en Rink Visser heb ik wel beide boekjes ingezien. Was het een interessante partij, was mijn vraag. Nou, zei Rink, misschien vanaf 14…. Dh5. Daar ga ik niet moeilijk over doen: de hele partij of niks.

Op de voorgrond links Joop Zeinstra en rechts Rink Visser. Daarachter Joop Root en Gerrit van der Bij. Weer daarachter Rob Jaski en nog net zichtbaar Ankie Lamers. Henk Drewel is de aandachtige toeschouwer. Langs de wand en aan de muur onze wisselcollectie huisnijverheid.

Karel won van Peter, Ankie van Rob, Kees van Henk, Yme van Harry, Margriet van Chris, Rink dus van Joop Zeinstra en Gerrit van Joop Root. Over een week of wat zal ik een tussenstand geven.

Na afloop gaan we nog meestal nog even wat drinken in de bar. Onlangs is de inrichting gemoderniseerd: plantjes erbij, foto’s aan de muur. Ook is een trendy ouderwets schoolbord opgehangen, met regelmatig interessante nieuwtjes. Deze nieuwtjes kunnen alleen floreren onder de krachtige smeekbede: