Wit Zwart
Migchiel de Jong Auke van der Heide
Eddie Scholl Siegbert de Jong
Jan Hania Oene Schriemer
Gerard Baars Rein de Boer
Pieter Ploeger Rinze Hettema
Kees van Straten Henk van Wilgenburg
Jeppe van Bon Oesani
Jan Miedema Sytze Faber
Christian Torensma Leo van Maanen
Dylan Torensma Derk Stegeman
Leandro Slagboom Tijn van Batenburg
Wim van Zeijl Siem van Eijk
Marthijn Kooistra Niels
Jan Torensma Maarten Etmans
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Catharinus Mulder Afwezig met geldige reden
Dik Kruithof Afwezig met geldige reden
Danny de Vries Afwezig met geldige reden
Taeke Stavenga Afwezig met geldige reden
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Jolle Lont Afwezig met geldige reden
Peter Venhuizen Afwezig met geldige reden
Joop Root Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Erik van der Lee Afwezig met geldige reden