Cursus Schaaktrainer 1 in Leeuwarden door Migchiel de Jong

Docent: Migchiel de Jong
Locatie zalencentrum ZaalEnzo, Kalverdijkje 77c, 8924 JJ Leeuwarden
Data: 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4. Donderdagavonden van 19:00 uur tot 21:45 uur.
Opgaveformulier bij de KNSB (zodra deze cursus aan dit formulier is toegevoegd door Lise ten Holder)

Er is reeds interesse getoond voor de cursus Schaaktrainer 1 door de onderstaande personen. Deze cursus staat open voor zowel FSB-leden als overige belangstellenden, zoals schaakouders en schaakdocenten. De FSB vergoedt € 40. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je de bevestiging van de aanmelding door de KNSB naar de penningmeester van de FSB e-mailen met vermelding van het IBAN-nummer; sieboltvisser@upcmail.nl.

Martin Elderson: Stichting Schaakbrein. Neurowetenschapper, houdt zich in Appelscha e.o. bezig met een onderzoek naar de leereffecten van het aanbieden van schaken op basisscholen. Hij wil ook een schaakclub in Appelscha oprichten (op termijn).
Geert van der Velde, Jelmer Steenstra en Osama Arabi: Allen lid van Mid Fryslan.
Rixt van der Heide, Paul Kemme en Daan Visscher van Sv Gorredijk.
Luitjen Vogelzang van DSC ( Drachtster schaakclub).
Freek Leistra en Jasper Zijlstra van Bakkeveen.
Leon van den Elshout van Lemmer.
Chritian Torensma van Schaakwoude
Er is ook belangstelling vanuit Philidor: Harmen Visscher