door Wietze J. Klasma

Mijn bedoeling was, om ter verstrooiing, een aantal artikelen te wijden aan de conceptuele kunst, met name die uit 2011. Maar van al die vloeren met pindakaas, Friese juffrouwen in je huis die dansjes uitvoeren met skeletten, alle vomeerliteratuur als: ‘Het is fascinerend om achtereenvolgens de museumdirecteur, een galeriehouder en een kunstkenner met eerbied in hun stem allerlei diepere betekenissen aan zijn werk te horen toekennen’ (Leeuwarder Courant, 8/12/2011), kreeg ik het van ‘conceptuele kunst’ een beetje benauwd. Hoe om te gaan met museumdirecteuren, galeriehouders en kunstkenners die met eerbied in hun stem allerlei diepere betekenissen aan kunstproducten toekennen? Met eerbied in hun stem spreken zij over ‘smeltende pumps op slagershakblok’ (LC, 10/12/2011), ‘door de dans wordt het zand gemengd en bijeengeveegd’ (Volkskrant, 3/6/2011) en het Kosmopolitisch Kippen Project van Koen Vanmechelen. Die ziet zelf in zijn project een ‘metafoor voor de noodzaak van multiculturalisme’.

Fotograagkunstenaar Johan T. Veelstraten heeft in drie foto’s, als statement, een metafoor van het multiculturalisme in de schaaksport gemaakt.

Op geraffineerde wijze heeft hij de laatste foto overbelicht. Daarmee wil de kunstenaar laten zien dat teveel aandacht voor het multiculturalisme een heel ander licht werpt op de problematiek. Een museumdirecteur merkte scherp op dat op foto 1 alleen een wit paard en een pion zich bij de zwarte stukken voegen, daarmee aantonend dat contrastwerking inherent is aan kunst rond de vaas. Een galeriehouder sprak met eerbied over de doorzichtige vaas die duidelijk verwees naar de hamsterballen. Een kunstkenner vond het fotograferen van een vaas zonder de daarbij horende plant een sublieme vorm van picturale abstractie.

Van etser Pierre Biesterbos ontving ik ‘Schets van prinses Petra’.

In de veronderstelling dat hij me iets anders had toegestuurd, heb ik hem voor de zekerheid maar gevraagd of dit de ‘Schets van prinses Petra’ was. ‘Wat dacht je dan’, was zijn antwoord. ‘Dat het een kerststalletje was met een omgevallen buste van Bach en een anjertakje tegen een Bosatlas?’ Het is  conceptuele kunst, man’.

Maria Kussenbrouwer stuurde me ‘Aquarel op geschept papier van het Kosmopolitisch Kippen Project’.

Ik heb haar hartelijk bedankt en dat ik het echt een statement vond. Meteen kreeg ik een sms’je van haar terug met de boodschap dat ze de verkeerde foto had opgestuurd. Dit was Toetanchamon met tagliatelle tegen een oud chinees kussen en niet de ‘Aquarel op geschept papier van het Kosmopolitisch Kippen Project’.

Zandkunstenaar Gijs Krostewoud maakte een schaakspel. Deze keer niet van korrels zand, maar van papier.

Als metafoor voor de noodzaak van multiculturalisme ben ik gaan schaken.