K.S.C. PHILIDOR 1847

Jan Miedema overleden

In memoriam Jan Miedema

door Kees van Straten

Op 18 augustus j.l. is ons oud-lid Jan Miedema overleden. Jan was een sympathiek en betrouwbaar Philidoriaan. Jarenlang was hij captain van het vijfde en daarna ten alle tijde bereid om in te vallen bij externe wedstrijden. Een rustiger en evenwichtiger man ben ik zelden tegengekomen. Altijd was hij goedgehumeurd. Ook bij het schaken was hij niet van zijn stuk te brengen. Ik heb wel eens tegen hem geschaakt en zag me genoodzaakt om een stuk van hem af te pakken. “Jan, ik moet helaas je dame slaan”, waarop hij niet explodeerde, maar beminnelijk antwoordde: ”Mooi”. Regelmatig schreef hij verslagen over de prestaties van zijn vijfde team. Een paar jaar geleden vond hij het tijd om de schaakclub vaarwel te zeggen, maar toch bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van Philidor. Een jaar na zijn afscheid kwam ik hem het jaarboek brengen en dat vond hij een mooi gebaar.

Donderdag 25 augustus zal een dank- en afscheidsdienst worden gehouden om 13.45 uur in de Noorderhof, Sem Dresdenstraat 6, Leeuwarden. Daarna zal hij worden begraven op de Noorderbegraafplaats.

Wij wensen Lieneke, kinderen en kleinkinderen alle sterkte met dit grote verlies.

Geef een antwoord