Door Eddie Scholl

Op 5 mei jl. is op 90-jarige leeftijd de heer Wiebe Langbroek overleden. Hij overleefde zijn echtgenote, mevrouw Ineke Langbroek-Knop, bijna vijf jaar.


Mevrouw Langbroek, net als haar man van beroep apotheker, was vanaf 1981, na het overlijden van Waling Dijkstra, vaste sponsor van het eerste tiental van onze vereniging. Als reden voor deze bijzondere vorm van clubtrouw gaf ze steevast op dat haar zoon  Henk het bij Philidor altijd zo naar zijn zin gehad had. En dat terwijl Henk om studieredenen al vrij spoedig uit Leeuwarden vertrok.

Na de dood van zijn echtgenote zette de heer Langbroek de sponsoring voort. Hij handelde daarmee in de geest van zijn echtgenote, zo zei hij. Dat leidde ertoe dat voorzitter Kees van Straten en ik jaarlijks één keer bij de heer Langbroek op bezoek gingen, eerst op De Bontekoe, de laatste keer in het Sint Anthonie Gasthuis, waarnaartoe hij zo’n half jaar geleden verhuisde. Die bezoeken waren altijd bijzonder gezellig. De heer Langbroek ontving ons met een goed glas wijn en bleek ook de laatste keer nog de erudiete en geïnteresseerde verteller zoals wij die eerder hadden leren kennen.

Philidor, in het bijzonder het eerste tiental, is het echtpaar Langbroek veel dank verschuldigd.  De heer Langbroek is in besloten kring op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden begraven.