K.S.C. PHILIDOR 1847

IN MEMORIAM JAN-WILLEM VAN DER WERF (1954-2022)

Door Joop Zeinstra

 

Begin 2020, nog voor corona, dook Jan Willem van der Werf op een woensdagmiddag bij ons op. In een rolstoel na een ongeluk dat tot een beenamputatie had geleid. Hij speelde al jaren op dinsdagavond bij Schaakcombinatie Leeuwarden, maar had inmiddels genoeg vrije tijd -aan zijn werk als brug- en sluiswachter bij de Provinsje Fryslân was een einde gekomen- om ook op woensdagmiddag bij ons te komen schaken. Kees van Straten speelde diezelfde middag in de kantine van het Wijkcentrum enkele snelle partijtjes tegen hem en was onder de indruk van zijn speelsterkte.

Jan Willem was sedertdien een trouwe verschijning, ook al was corona meer dan een jaar spelbreker. Hij reed met zijn busje met rolstoel van de Anjen naar Wijkcentrum Bilgaard, parkeerde op het nabijgelegen parkeerterrein en peddelde met rolstoel de hobbykamer binnen. En daar ontpopte hij zich als een geduchte tegenstander van het ‘establishment’.    In het seizoen 2020-2021 werd hij tweede achter Michiel Offringa, maar een volledige competitie kon toen niet worden gespeeld en prijzen werden er niet uitgereikt, evenwel het daarop volgende seizoen 2021-2022 was weer compleet en leverde in Jan Willem een nieuwe kampioen op. Na 9 maal de naam van dr. ir. R. A. Visser en 3 maal die van Yme Brinksma werd nu zijn naam in de beker gegraveerd.

En ook in dit seizoen speelde Jan Willem als vanouds. In het vorige verslag van Harry van der Velde stond Jan Willem 2e met 4 uit 5 achter Michiel Offringa met 41/2 uit 5, maar toen al met de toevoeging dat hij langdurig afwezig zou zijn wegens ziekte. Juist midden oktober was bij hem namelijk kanker vastgesteld, hij zou mogelijk eerst nog naar een hospice maar heeft het zover niet laten komen en op dinsdag 8 november kwam, door ons betreurd, een einde aan zijn leven. Karel Jellema en ondergetekende namen een week later van hem afscheid in Goutum temidden van zijn naaste familie, veel schakers, en vroegere collega’s van de Provinsje Fryslân.

Te zijner ere hier een partij die hij in het voorjaar van dit jaar met zwart tegen Michiel Offringa speelde. Michiel koos deze partij uit  ‘als de meest inhoudsrijkste van de zes die hij tegen Jan Willem speelde’. “Jan Willem was een positionele speler net als ik, die net als ik niet heel scherp speelde c.q speelt (daarom maakten we ook zo vaak remise) en hij kon goed verdedigen.”

Hier de partij met commentaar van Michiel Offringa:

 

 

De Stand bij ons middagschaak is per 23 november: 1. Karel Jellema 8 uit 11.  2. Joop Zeinstra 71/2 uit 10.  3. Michiel Offringa 6 uit 7.  4. Henk Visser 51/2 uit 9.  5. Harry v.d. Velde 51/2 uit 10.  6. Gerrit v. d. Bij 5 uit 8.  7. Kees v. Straten 41/2 uit 8.  8. Henk Drewel  31/2 uit 9.  10. Jan Bartlema 3 uit 11.  11. Joop Root 2 uit 10.  12. Peter Kothman  1/2 uit 9.

Opmerkelijk: de zege van Henk Visser op Michiel Offringa op 16 november j. l.

Geef een antwoord