K.S.C. PHILIDOR 1847

Reglementen 27 augustus 2018

Statuten en huishoudelijk reglement zijn in te zien bij de secretaris. Contributies 2022-2023 Categorie Bedrag Standaardlidmaatschap   120 euro Overdagleden 60 euro Standaardlidmaatschap + overdaglid 140 euro Student 80 euro Jeugd (t/m 20 jaar) 65 euro Hoofdlid niet intern, zelden extern 75 euro Gastlid extern FSB 45 euro Gastlid alleen intern 45 euro Gastlid geen […]

Statuten en huishoudelijk reglement zijn in te zien bij de secretaris.

Contributies 2022-2023

Categorie Bedrag
Standaardlidmaatschap  
120 euro
Overdagleden
60 euro
Standaardlidmaatschap + overdaglid
140 euro
Student
80 euro
Jeugd (t/m 20 jaar) 65 euro
Hoofdlid niet intern, zelden extern 75 euro
Gastlid extern FSB 45 euro
Gastlid alleen intern 45 euro
Gastlid geen intern / extern 25 euro

Contributie overmaken op bankrekening NL31 INGB 0000 8277 45 tnv KSC Philidor 1847 te Leeuwarden.

REGLEMENT LADDERCOMPETITIE

Algemeen
De laddercompetitie begint op de dinsdag volgende op de Algemene Ledenvergadering. De partijen worden gespeeld op dinsdagavonden in het Zalencentrum “Priyas” aan het Kalverdijkje. De spelers moeten uiterlijk om 19.45 uur aanwezig zijn. Aanvang van de partijen om 20.00 uur.

De competitie word gespeeld in een A en B groep. deze zijn ingedeeld op speelsterkte, de wedstrijdleider kan besluiten om ook lager gerate spelers aan de A-groep toe te voegen. bij een oneven aantal spelers in beide groepen kiest de wedstrijdleider een speler uit beide groepen om tegen elkaar te spelen.
Na afloop van de laddercompetitie spelen de tien hoogst geëindigde spelers een play-off om het clubkampioenschap. De overige spelers worden ingedeeld in de zogenoemde Lentecompetitie.

Rangorde
Er wordt gespeeld volgens het “Keizersysteem”. Iedere speler krijgt bij aanvang van de competitie een waarde toegekend (Keizerwaarde). Deze is afhankelijk van het aantal spelers. Bij aanvang zal de Keizerwaarde voor de hoogstgeplaatste speler gelijk zijn aan anderhalf maal het aantal spelers. Voor de volgende spelers zal de Keizerwaarde steeds met een punt dalen. Bij bij voorbeeld 60 spelers is de Keizerwaarde van de hoogste speler anderhalf maal 60 is 90 punten. De nummer 2 krijgt 89 punten, enz.
Per ronde zal de Keizerwaarde van de spelers bijgesteld worden afhankelijk van hun positie op de ranglijst. Er wordt gespeeld in twee groepen (A en B) elk met één prijs.

Deelnemers die zich in de loop van de competitie melden, worden aan de bij hun rating passende groep toegevoegd
Gelijktijdig met de start van de play-off begint een Lentecompetitie die behalve voor alle leden ook gratis toegankelijk is voor niet-leden. Voor de Lentecompetitie gelden voor zover mogelijk dezelfde regels als voor de Laddercompetitie.

Puntenberekening en indeling
Het aantal toe te kennen punten is:

Bij winst het aantal keizerpunten van de tegenstander (factor 6)
Bij remise de helft van de keizerwaarde van de tegenstander (factor 3)
Bij verlies nul punten (factor 0)
Oneven aantal spelers overblijvende speler krijgt de helft van de eigen keizerwaarde (factor 3)
Afwezig nul punten (factor 0)
Op dinsdag FSB-wedstrijd de helft van de eigen keizerwaarde (factor 3)
Op dinsdag beker- of rapid de helft van de eigen keizerwaarde (factor 3)

De resultaten van de Ladder- en Lentecompetitie worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking.

De spelregels en de wedstrijdleider
De wedstrijdleider is op iedere speelavond aanwezig. Bij afwezigheid zal hij iemand anders aanwijzen als wedstrijdleider. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de FIDE. Het spelregelreglement ligt steeds op de clubavond ter inzage. Het speeltempo is 1.30 uur + 30 per zet. Jeugdspelers kunnen met een aangepast tempo deelnemen aan de Laddercompetitie. Hun tegenstander is verplicht de partij in dit aangepaste tempo te spelen. Noteren van de zetten is verplicht tot de betrokken speler vijf minuten bedenktijd over heeft. Dit geldt ook voor de fase van versneld uitspelen. De wedstrijdleider heeft de vrijheid onder bepaalde omstandigheden wijzigingen aan te brengen in de door de computer opgestelde indeling.

Gedragsregels
In de speelzaal mag niet worden gerookt.
In de speelruimte mag niet worden geanalyseerd of gevluggerd als er nog een of meer partijen  gaande zijn. In de nabijheid van een gaande partij mag niet over die partij worden gesproken. Ook is het niet toegestaan informatie van derden in te winnen over de eigen partij of informatie te geven aan anderen. Dit op straffe van verlies van de partij. De uitslag van een partij dient direct na afloop door de witspeler genoteerd te worden op het indelingsformulier of aan de wedstrijdleider te worden doorgegeven.

REGLEMENT PLAY-OFF

 1. Voor de play-off om het clubkampioenschap van Philidor plaatsen zich de 10 spelers, die na de Laddercompetitie de eerste 10 plaatsen bezetten. Mocht een van hen zich terugtrekken, dan komt nummer 11 aan de beurt, enz.
 2.  De play-off wedstrijden worden gespeeld als een enkelvoudige tienkamp. Er zijn 9 ronden. De indeling geschiedt door loting.
 3. De winnaar van de play-off  is clubkampioen van Philidor. Hij heeft het recht op een plaats in Philidor 1.
 4. Afzeggen voor een partij is in principe niet mogelijk. Mocht het door omstandigheden toch voorkomen, dan moet in overleg met de wedstrijdleider een nieuwe datum worden vastgesteld. Het liefst een datum voor de datum van de betreffende ronde.
  In ieder geval moet voor de 9e ronde zijn ingehaald.
  Uitstel van de partij uit de 9e ronde is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk. De partij moet dan van te voren worden gespeeld.
 5. Het speeltempo: 1.45 uur plus 15 seconden per zet.
 6. Bij gelijk eindigen beslist  het resultaat van de onderlinge partij. Is die in remise geëindigd, dan is de plaats op de Ladder na de laatste ronde doorslaggevend.
 7. Mocht een jeugdspeler zich plaatsen voor de playoff, dan heeft hij/zij het recht elke partij in hetzelfde aangepaste tempo te spelen, waarmee hij in de eraan voorafgaande Laddercompetitie speelde.

REGLEMENT BEKERCOMPETITIE

A: Ratingverschil minder dan 100 punten.
Elke speler heeft 1,5 uur bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise met verwisselende kleur uitvluggeren. 5 minuten per persoon per partij. Wordt deze partij ook remise, dan wint de speler met de laagste rating.

B: Ratingverschil 100 tot 250 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 1 uur bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.

C: Ratingverschil 250 tot 400 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 30 minuten bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.

D: Ratingverschil meer dan 399 punten
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 15 minuten bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remsie wint de speler met de laagste rating.

Als rating geldt de meest recente op de KNSB-site gepubliceerde KNSB-rating.