Reglementen

Statuten en huishoudelijk reglement zijn in te zien bij de secretaris. De competitiereglementen:

Bekercompetitie

Contributies 2019-2020:

Categorie Bedrag
Standaardlidmaatschap  
110 euro
Overdagleden
55 euro
Standaardlidmaatschap + overdaglid
135 euro
Studenten         
75 euro
Junioren (leeftijd 18,19 of 20 jaar)
75 euro
Aspiranten (jonger dan 18 jaar)
60 euro
Hoofdlid – niet intern, zelden extern
70 euro
Gastlid – alleen extern
40 euro
Gastlid – alleen intern
40 euro
Gastlid – niet extern, niet intern
20 euro

Contributie overmaken op bankrekening NL31 INGB 0000 8277 45 tnv KSC Philidor 1847 te Leeuwarden.